หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ปกครอง  เพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียน  ในวันที่  27  เมาายน  2555
  ส่ง 27 เม.ย. 2555 00:34 โดย พัฒนะพงศ์ วรรณพงศ์
 • กำหนดการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ได้จัดประชุมผู้ปกครองในวันที่  30  เมษายน  2555
  ส่ง 26 เม.ย. 2555 02:27 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ข่าวสาร ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !
  ส่ง 1 เม.ย. 2555 05:23 โดย ดร.สุรศักดิ์ พันธุ์สง่า
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ได้งบประมาณจากทางราชการได้ถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียน
  ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:41 โดย สุภาวดี ประกอบนา
 • พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ได้กำหนดวันที่จะจัดกิจกรรมไหว้ครู  ในวันพฤหัสบดีที่  8  มิถุนายน  2555
  ส่ง 27 เม.ย. 2555 00:29 โดย พัฒนะพงศ์ วรรณพงศ์
 • กิจกรรม
  ส่ง 27 เม.ย. 2555 00:43 โดย พัฒนะพงศ์ วรรณพงศ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา